Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel
LUKA Garden s.r.o. (pobočka Zahrada Eden) se sídlem Rymaně 647, 252 10 Mníšek pod Brdy.

Živnostenské oprávnění vydal dne 27.8.2008 Městský úřad Černošice (Obecní živnostenský úřad) pod č.j. ZIV/5640/2008/Nch/2

Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 29015693
DIČ: CZ29015693
(dále jen "dodavatel")

 

Kontaktní údaje
Telefon: 734 494 652
Email: zahrada.eden@gmail.com, obchod@zahradaeden.cz

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů

 

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.zahradaeden.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží a objednávku odešle. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.


Cena za dopravu je určena dle ceníků dopravců. Doprava při objednání zboží nad 3000 Kč je zdarma.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

 

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

 

3. Zaslání zboží


Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech je lhůta dodání delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. 

 

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je hrazeno dobírkou v místě dodání zásilky.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

4. Ochrana osobních údajů spotřebitele


Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na e-mail: obchod@zahradaeden.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

5. Reklamace

Náš internetový obchod poskytuje stejné podmínky pro uplatnění reklamací jako kterákoliv jiná "kamenná" prodejna.

Tyto podmínky se řídí platným obchodním a občanským zákoníkem.

Záruka na zboží 24 měsíců

Zboží odeslané českou poštou je pojištěné do hodnoty vašeho nákupu 

Záruka se nevztahuje na:

- závady vzniklé běžným opotřebením
- závady vzniklé nesprávným použitím výrobku

Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je ČOI, Štěpánská 15, Praha 2, www.coi.cz